Yhteys mökillesi

Varmista, että mökilläsi on toimiva yhteys nettiin. Suomalaisista mökkivieraista iso osa tekee myös etätöitä mökiltä käsin. Ulkomaisille vieraille toimiva nettiyhteys on yksi tärkeimmistä kriteereistä lomakohdetta päätettäessä.


Omalle mökilleen toimivan nettiyhteyden oli vuonna 2015 hankkinut jo

lähes kolmannes mökinomistajista.

Kasvua edelliseen selvitysvuoteen 2008 oli 23%. (Mökkibarometri 2016). Vaikka netin viihdekäyttö onkin isossa osassa, merkittävä – ja kasvava – osuus on etätyön tekemisellä mökiltä käsin.

Etätöihin positiivisesti suhtautuvien osuus on noussut 34 prosenttiin. Etätöitä tehdään jo 10 prosentilla mökeistä.

Kehittynyt teknologia mahdollistaa joustavan työnteon ja etätyön tekemisen.

Tilastokeskuksen mukaan etätyön tekeminen on yleistynyt lähes olemattomasta noin viidennekseen palkansaajista vuosien 1990–2013 välillä.

Jo joka kolmas tekee vähintään satunnaisesti etätöitä

kun aiemmin etätöitä on tehnyt noin neljännes palkansaajista. (Työolobarometri 2016).

Mökki etätyöhön?

Mökki etätyöpaikkana vastaa erinomaisesti moneen etätyöstä haettavaan hyötyyn:

  • keskittymisrauha
  • mahdollisuus mielekkääseen taukotoimintaan
  • ajansäästö
  • työmatkanteolta säästyminen

Lisäksi huomioitavaa on, että moni tekee etätyötä, koska ei ehdi tehdä kaikkea normaalin työajan puitteissa. Näin mökillä käytetty vapaa-aika mahdollistaa myös ylitöiksi jääneiden työtehtävien hoitamisen.

Teknologian kehittyminen on lisännyt työnteon joustavuutta ja mahdollistanut ja etätyön tekemisen.

Työ‐ ja elinkeinoministeriön työolobarometrissä etätyö määritellään ansiotyöksi, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella niin, että siitä on sovittu työnantajan kanssa. Valtaosa etätyöläisistä työskentelee kotonaan, mutta etätyötä tehdään myös julkisissa tiloissa, hotelleissa, kulkuneuvoissa ja mökeillä. (Mökkibarometri 2016)

Kun tarkastellaan mökinomistajia, joilla etätyö on mahdollista, halukkuus mökillä tehtävään etätyöhön on kasvanut huomattavasti: etätöihin positiivisesti suhtautuvien osuus on noussut 34 prosenttiin.

(Mökkibarometri 2016)

Mokki_etatyo

Jo 60 000 mökkitaloutta etätyön piirissä

Erikseen kysyttiin onko joku kotitalouden jäsenistä tehnyt etätöitä mökiltä.

Joka kymmenennessä eli noin 60 000 mökkitaloudessa (koko mökkikanta 600 000) tehtiin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ansiotöitä mökillä. Keskimäärin töitä tehtiin mökillä 12 työpäivää. Etätyötä tehtiin eniten Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla sijaitsevissa mökeissä.


Tulevaisuudessa vielä useampi

Nuoret aikuiset mökkeilijöinä 2030 -selvityksen ja muidenkin selvitysten kyselyissä nuoret aikuiset arvioivat mökkeilynsä kasvavan vuoteen 2030 mennessä.

Mökkeilyn positiivisen kehityksen puolesta puhuu paikkaan sitomattoman työn kasvu, liikenneyhteyksien ja tietoliikenneyhteyksien parantuminen, mökkien korjaaminen ja varustetason nousu, mökkien uudisrakentaminen (n. 3 000/v.) ja tuhansien vakinaisten asuntojen ennakoitu muuttuminen vapaa-ajan asuinkäyttöön.

Toteutetuissa kyselyissä 82 % nuorista ja 84 % mökin omistajista yhtyi väitteeseen, että vapaa-ajan asuminen tulee säilyttämään suosionsa tulevaisuudessakin esimerkiksi perinne- ja luontoarvojen, työelämän ja tietotekniikan kehityksen ja ikäihmisten mökkeilyn vuoksi.

Nuorista 70 % piti todennäköisenä ja tavoitteena, että heidän vapaa-ajan asunnoilla viettämänsä aika on kasvanut vuonna 2030. Suosituimmiksi ja todennäköisimmiksi mökkeilyn muodoiksi arvioitiin tuolloin omalta osalta vuokramökki (47 %) ja yhteisomisteinen mökki (43 %). (Nuoret aikuiset mökkeilijöinä 2030 -selvitys)

Yhteys nettiin on avain etätyön tekoon. Sen on hankkinut omalle mökilleen jo iso osa mökinomistajista. Jatkossa yhteys nettiin on perustavanlaatuinen tekijä vuokramökin ominaisuuksia mietittäessä.


Vuokramökkiä kannattaa markkinoida myös etätyön tekemispaikkana. Varmista ensin yhteys nettiin.


Näin siis kotimaan markkinoilla.

Suomessahan melkein jokaisella on toimiva netti omassa älypuhelimessaan, mukana taskussa ja siten mukana myös lomalla. Ulkomaisilla vierailla on aivan eri tilanne.

Yhteys nettiin ulkomaisille vieraille

Suurin osa ulkomaisista mökkivieraista on riippuvaisia mökin tarjoamasta netistä.

Nettiä tarvitaan muun muassa

  • paikallisten palveluiden selvittämiseen
  • yhteydenpitoon omaan kotimaahan
  • omien töiden hoitamiseen
  • sosiaalisen median päivittämiseen paikan päällä (erinomainen lisä mökkisi markkinointiin!)
  • lapsille videot ja pelit netistä mukana reissussa kulkevaan läppäriin

Esimerkiksi Mökkivuokraajan käsikirja -palvelun Aasia-tutkimuksissa selvisi, että

toimiva wi-fi on tärkein yksittäisistä lomakohteen valintaa määrittävistä tekijöistä.


Nyt kaikki siis joukolla hankkimaan toimiva nettiyhteys mökille!

yhteys mökille

Facebook Comments

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.