Uudistava matkailu

Matkailun vastuullisuudesta on keskusteltu jo tovi. Kuinka toiminnan pitäisi olla sellaista, ettei se kuluta kohtuuttomasti alueen resursseja ja olisi hallittavissa. Kestävä matkailu kehitysaskeleena vastaa kuitenkin vain tilannetta, missä omaa kuoppaa ei kaiveta syvemmäksi. Kun halutaan ennallistaa ja kehittää, tarvitaan uudistavaa matkailua.

Kestävän kehityksen malli

Kestävän kehityksen määritelmän suomalaisittain voi lukea Ympäristöministeriön sivuilta. Se jaetaan ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen osa-alueeseen. Brundtlandin vuoden 1987 käsitemäärittelystä, ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa”, luotiin pohja 90-luvun alun kestävän kehityksen Suomelle.

90-luvun lopulla ajatusta oltiin kehitetty muotoon ”Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että jätämme tuleville sukupolville yhtä paljon mahdollisuuksia kuin meillä on ollut, ellei jopa enemmän.” Mahdollisuudet nähtiin varallisuutena, joka kategorisoitiin neljäksi pääomatyypiksi: inhimillinen, fyysinen, sosiaalinen ja luontopääoma.

Kestävää kehitystäkään ei ole saatu vietyä maaliinsa, kun huhutaan jo seuraavaa askelta: uudistamista.

Jätä paremmaksi kuin mitä se oli aiemmin

Uudistava maanviljely on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka toiminnalla saadaan resurssi, tässä tapauksessa maaperä, paremmaksi kuin mitä se oli ennen toimenpiteitä.

Uudistavan kehityksen Suomea on pohdittu tähän mennessä ainakin Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissa. Mutta minkälaista olisi uudistava matkailu ja majoitus?

Yliturismista kärsivillä alueilla uudistavat toimenpiteet saattaisivat näyttää toisenlaisilta kuin matkailua elinvoiman ylläpitämiseksi kaipaavat hiljentyneet maaseutualueet, mutta perusperiaate on aina sama:

Matkailun tulisi antaa alueelle enemmän kuin mitä se ottaa. Jättää se paremmaksi kuin mitä se oli aiemmin.

Uudistavan matkailun osa-alueet

Jos käytetään alkuperäisiä kestävän kehityksen kategorioita, uudistavan matkailun osa-alueet olisivat ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti uudistava matkailu.


Ekologisesti uudistava matkailu paitsi säilyttäisi monimuotoista luontoa, myös vaalisi ja auttaisi sitä kukoistamaan.

Käytännön toimenpiteinä tämä voisi näkyä yksinkertaisimmillaan siinä, että retkeilijät paitsi keräävät omat roskansa, myös tuovat luonnosta pois muitakin, muiden jättämiä roskia.

Majoittaja voi auttaa vieraitaan arvostamaan lähiympäristöä vaikkapa kertomalla sen monimuotoisuudesta, järjestämällä ohjattuja retkiä joissa tutustutaan luontoon, opitaan hyödyntämään sen antia, ymmärtämään ja vaalimaan herkkää tasapainoa.

Laajemmin esimerkiksi infrastuktuuria kehitettäessä otetaan huomioon luonnon, olemassaolevan rakennuskannan, ihmisten, yhteisöjen ja tarpeiden kokonaisuus niin, että varmistetaan puitteiden uudistamista tukeva vaikutus.

Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa vaikkapa massaturismialueilla luontopolkujen pysäköintialueiden sijoittamista jo olemassaolevan, taajaan käytetyn rakennusalueen liepeille luonnon ytimeen viemisen sijaan.


Taloudellisesti uudistava matkailu on parhaimmillaan varojen ja varallisuuden kehittämistä ja investoimista niin, että tulevat polvet pääsevät hyödyntämään korkoa sijoitusten korolle.

Yliturismin alueilla ollaan jo ottamassa käyttöön matkailuveroa, jossa matkailijat maksavat käytännössä pääsymaksun saadakseen kulkuoikeuden alueelle. Matkailuveron tuottoja käytetään alueen ja sen ihmisten hyvinvoinnin kehittämiseen.

Hiljaisemmilla tienoilla taloudellisesti uudistava matkailu voi näkyä esimerkiksi matkailutulojen osittaisena palauttamisena yhteiseen hyvään. Hienoja malleja muun muassa kylätalojen kunnostamisesta matkailuvaroilla kaikkia palveleviksi, monipuolisen elämän tukikohdiksi, on jo nähty.

Majoittaja itse voi huolehtia siitä, että tulot ovat riittävät ja osa kassavirrasta siirtyy suoraan omaisuudesta huolehtimiseen ja kunnostamiseen, tulevaa rakentaviin investointeihin ja tehdä vastuullisia valintoja hankinnoissaan.


Sosiaalisesti ja kulttuurisesti uudistava matkailu paitsi kestävän kehityksen mukaisesti takaisi hyvinvoinnin edellytysten siirtymisen sukupolvelta toiselle, myös vahvistaisi niitä.

Perinteiden ja yhteistyön arvostaminen näkyy vahvasti kyläyhteisöissä. Yhteisön huomiointi ja yhteisöön panostaminen on viisasta myös päättäjien taholta. Kylän kokoinen yhteisö on parhaimmillaan arvokas elämän keskittymä, viisaiden toimintamallien yhteensulattamo, joka tukee henkistä, fyysistä, sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Tähän kokonaisuuteen majoitus kannattavasti ja yhdessä toteutettuna voi tuoda merkittävää, monialaista pääomaa.

Yksittäinen majoittaja voi panostaa taloudellisesti uudistavaan toimintaan vaikkapa luomalla alueellisia yhteistyöverkostoja, suosittelemalla toista pienyrittäjää, tekemällä yhteishankintoja ja hankkimalla oheispalveluita lähituottajilta.

Vieraat voi tuoda alkuperäisen äärelle: ulkomaiselle meidän perinteemme ovat aitoa eksotiikkaa.


Parhaimmillaan voidaan yhdistää kaikkia eri kategorioita, myös omalla kohdallamme. Viedään vieraat metsään, autetaan näkemään sen kauneus, ja kerätään samalla mustikoita. Mennään takaisin mökille, leivotaan mustikkapiirakka lähimyllyn jauhamiin jauhoihin isoäidin reseptillä. Lähes itsestäänselvyys, joka parhaimmillaan auttaa vaalimaan resurssejamme, tuo tuloja meille ja alueelle sekä vie viestiä arvoistamme ja arvokkaista asioistamme maailmalle.

Päättäjätaholla tarvitaan kuitenkin joissakin valinnoissa totuttujen mallien ulkopuolista näkökulmaa, että kokonaisuuksiin vaikuttavat päätökset aidosti tukisivat uudistavaa kehitystä.

Pienilläkin teoilla iso kerrannaisvaikutus

Tämän kirjoituksen pohdinnan tarkoituksena ei ole aiheuttaa kenellekään majoittajalle huonoa omaatuntoa tai syyllisyyttä siitä, ettei pysty yksin pelastamaan maapalloa ja turvaamaan ihmiskunnan tulevaisuutta.

Ajatuksena on pikemminkin herättää pohdintaa siitä, mitä pieniä valintoja kukin voi omalla kohdallaan ja yhteistyössä muiden kanssa tehdä niin, ettei paitsi turvata vaan myös kehitetään yhä paremmaksi luontoa, taloutta, yhteisöä ja monella tasolla jättämäämme perintöä. Mitkä ovat sellaisia oman kokoisia asioita, joita juuri minä voin toteuttaa? Pienistäkin puroista muodostuu iso virta.

Hyvä tulee hyvän luo. Luottamus siihen, että elämä antaa ja kantaa, että hyvät valinnat tässä hetkessä luovat hyvää tulevaisuutta, voi vaatia uskallusta. Vastuullisuutta ja uudistavaa kehittämistä majoitustoimintaan voi toteuttaa monella tavalla. Täältä löydät muutamia ilmaisia käytännön työkaluja avuksesi.

Haluaisin sisällyttää kategorioihin vielä yhden näkökulman: itsestä huolehtimisen. Altruistiset ajatukset tuntuvat kovin hienoilta ja yleviltä, mutta ovat käytännössä pitkällä tähtäimellä kestämättömiä, elleivät ne myös tuo yksilölle hyvinvointia. Siksi on tärkeää pyrkiä löytämään kaikissa valinnoissa win-win-ratkaisuita, jotka palvelevat myös itseä ja omaa toimintaa. Uudistamista ei ole tarkoitus repiä yksilön selkänahasta.


Mitä ajatuksia ja tunteita kirjoitus sinussa herätti? Olisi mahtavaa, jos kertoisit niistä, vaikkapa alla olevissa kommenttikentissä! Entä arveletko, että kirjoituksesta olisi apua tai hyötyä jollekin toiselle(kin)? Välitä välittämällä.

Facebook Comments Box

Yksi vastaus artikkeliin “Uudistava matkailu”

  1. Kiitos! Tämä vastaa omia arvojani ja rohkaisee aloittamaan vuokraustoimintaa. Olen arkaillut oman kohteeni markkinointia, kun ei ole niin luksus-mökki.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d