KHO: Kulut vähennyskelpoisia myös tyhjilläänoloajalta

Poikkean blogin tavallisesta julkaisuaikataulusta ylimääräisellä artikkelilla poikkeuksellisen tärkeän tiedon vuoksi. Vuokratun vapaa-ajan asunnon kulut ja poistot saa jatkossa (ja osin takautuvasti) vähentää myös tyhjilläänoloajanjaksoilta.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että A:n vapaa-ajan asuntoon kohdistuvat kulut ja poistot on vähennettävä vuokratuloista myös sitä aikaa vastaavalta osin, jolloin asunto on ollut tyhjillään.

Veronmaksajain keskusliitto kertoo päätöksestä ja sen vaikutuksista täällä. Varsinainen KHO:n päätös on luettavissa täällä.

Aikaisemmin muun muassa samaisen oikeustapauksen alemmissa oikeusasteissa annettuihin päätöksiin nojaten on perusteltu tähän asti voimassa ollutta verotuskäytäntöä, jossa mökkivuokrauksen kulut ja poistot saa vähentää vain niiltä osin, kuin mökki on ollut vuokrattuna. Kun korkein oikeusaste on kumonnut aikaisemmat päätökset ja määrännyt toisin, tämä tarkoittaa seuraavaa:

”KHO:n päätös merkitsee sitä, että monella vapaa-ajan asuntoaan vuokranneella on mahdollisuus saada muutos omaan verotukseensa, sillä verotuksessa kuluja on hyväksytty yleensä vähennyksenä vain siltä ajalta, kun vapaa-ajan asunto on ollut vuokralla. Myös Verohallinnolla on tarve muuttaa ohjettaan, jonka mukaan vuokratulosta vähennyskelpoisiksi on katsottu ainoastaan vuokra-aikaan kohdistuvat kulut, jos välityssopimus mahdollistaa loma-asunnon oman käytön”, Veronmaksajien johtava lakimies Juha Koponen sanoo.

Kyseisen tapauksen taustaa:

Henkilö käytti hiihtokeskuksen lähettyvillä sijaitsevaa vapaa-ajanasuntoa alun perin vain itse. Vuonna 2011 hän teki välittäjän kanssa sopimuksen vapaa-ajanasuntonsa välittämisestä vuokrattavaksi lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla. Tämän jälkeen myös omistaja käytti varausjärjestelmää, kun hän varasi asunnon omaan käyttöönsä.

Vuonna 2012 omistaja käytti vapaa-ajanasuntoa itse 70 vuorokautta, ja asunto oli vuokrattuna 105 päivää. Muun ajan asunto oli vuonna 2012 tyhjillään.

Merkittävää kulujen ja poistojen vähennyskelpoisuuden kannalta oli, että vuonna 2012 asuntoa oli käytetty pääasiassa tulonhankintaan. KHO toteaa, että verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot myös päiviltä, jolloin asunto oli tyhjillään eikä vai niiltä päiviltä, jolloin asunto oli vuokralla.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei kulujen ja poistojen vähennyskelpoisuutta arvioitaessa merkitystä ole sillä, että A on alun perin hankkinut vapaa-ajan asunnon omaa käyttöään varten, vaan että vähennyskelpoisuutta on arvioitava sen perusteella, mihin tarkoitukseen asuntoa on verovuonna 2012 käytetty.

 

A:n esittämän selvityksen perusteella vapaa-ajan asunto on ollut vuonna 2012 ammattimaisella välittäjällä välitettävänä koko vuoden ajan. Vaikka A on verovuoden aikana itse käyttänyt asuntoa paljon, asunto on kuitenkin ollut vuokralle annettuna suuremman osan ajasta kuin A:n omassa käytössä. A:n esittämän selvityksen mukaan hän on tehnyt omaa käyttöä koskevat varaukset saman vuokranvälittäjän varausjärjestelmän kautta kuin ulkopuoliset vuokraajatkin ja asunnon oma käyttö on liittynyt osittain myös asunnon huoltoon vuokraustoimintaa varten.

Merkittävää arvioinnissa ovat siis

  • mihin tarkoitukseen asuntoa on käytetty
  • osoitus ammattimaisesta vuokraustoiminnasta esimerkiksi välittäjän käytön avulla
  • vuokrausaika verrattuna oman käytön aikaan selkeästi isompi
  • oma käyttö liittyy osittain asunnon huoltoon
  • niin vuokralla-, tyhjilläänolo- kuin omassa käytössäkin ollut aika on pystyttävä osoittamaan riittävillä selvityksillä.

Kun otetaan huomioon asiassa asunnon käytöstä ja vuokraustoiminnan järjestämisestä esitetty selvitys kokonaisuudessaan, korkein hallinto-oikeus katsoo, että vapaa-ajan asuntoa on verovuonna 2012 käytetty pääasiassa tulonhankkimistoiminnassa. Asunnon käyttötarkoitusta ei ole arvioitava toisin sen tähden, että asunto on ollut tyhjillään yli puolet verovuodesta 2012, koska vapaa-ajan asuntojen vuokraustoiminnalle on tyypillistä, että asunnot ovat osan ajasta tyhjillään, kun vuokraustoimintaa harjoitetaan lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla.

Jatkossa siis tyhjilläänoloajat eivät enää koidu samalla tavalla vähennysten ja poistojen osalta kokonaisuudessaan vuokranantajan tappioksi vaan ovat verotuksessa kuluiltaan vähennyskelpoisia.

hallinto-oikeuden ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset sekä toimitettu verotus on tältä osin kumottava ja asia palautettava Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi.

Onko sinulla ollut verotettavaa toimintaa aiempina vuosina? Voi olla perusteltua ja kannattavaa hakea oikaisua kyseisten vuosien verotukseen vähennysten ja poistojen osalta tyhjilläänolon ajanjaksoilta.

Mökkivuokraajan käsikirjan sisältö verotuskäytännöstä näiltä osin menee siis hyvin pian päivitykseen.

Pidemmällä tähtäimellä Korkeimman hallinto-oikeuden päätös myös osaltaan tukee mökki- ja muuta vapaa-ajan vuokrausta antamalla vähentää oikaistulla verotuskäytännöllä aiempaa enemmän toiminnasta aiheutuvia kuluja.

Facebook Comments Box

Yksi vastaus artikkeliin “KHO: Kulut vähennyskelpoisia myös tyhjilläänoloajalta”

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d