Kasvu Open 2019

Tulevaisuuden matkailun kasvupolku

Pitchausvideo

Hakemuksen sisältö muutoin:

Napakka kuvaus yrityksen liikeideasta *

Mökkivuokraajan palvelu auttaa aloittamaan ja kehittämään mökkivuokrausta sekä muuta vapaa-ajan majoitusta. Erityisfokus jo olemassaolevien kiinteistöjen hyödyntämisessä, kuluerän muuttamisessa tulonlähteeksi.

Kyse Spin Off-ideasta. Vaikka Orava Consulting on ollut pidempään olemassa, Mökkivuokraajan palvelu on kehittynyt vasta parin viime vuoden aikana.

Sarja ja Kasvupolku® *

Start-up tai spin off. Alussa tai vasta ideavaiheessa oleva yritystoiminta tai yritystoiminnan sivutuotteena syntynyt tuote-/liikeidea. Yritys toiminut alle 3 vuotta.

Tulevaisuuden Matkailun Kasvupolku® Haku päättyy 8.3.2019. Tutustu tarkemmin

Tiivis kasvusuunnitelma *

  1. Tunnettuuden kasvattaminen
  2. Myynnin kasvattaminen
  3. Markkina-alueen laajentaminen.

Mikä on keskeisin kasvuhaasteenne? *

Kun yksi yrittää hoitaa yksin kaiken ja pienellä budjetilla, briljanttikin idea jää puolittaisen toteutuksen jalkoihin.

Kuka on asiakas ja minkä ongelman ratkaisette?

Yksityiset, ei-ammattilaiset vuokraajat: kodin tai mökin tyhjilläänolokausien turvattomuus ja kustannukset, jakamistalouden vieraus, osaamattomuus ja uskalluksen puute.

Majoitus- ja matkailualan ammattilaiset: majoitustoiminnan tehottomuus ja pienet tuotot, yhteistyön suppeus, heikko asiakaspalvelukokemus, heikkolaatuiset palvelut.

Kunnat, yhdistykset, yhteisöt: paikallisen majoituskapasiteetin riittämättömyys, turistien ”ohivuoto”, yöpymiseen sekä sen oheispalveluiden ja -tuotteiden käytettävien rahojen saamatta jääminen, kasvumahdollisuudet sivu suun.

Mikä on alan kilpailutilanne ja mitkä ovat kilpailuetunne?

Jakamistalous yleistyy. Jakamisalustat, kuten Airbnb, tulevat yhä tutummaksi. Alalta on ennen Mökkivuokraajan palvelua puuttunut neutraali, osaamista lisäävä taho.

Mökkivuokraajan palvelu on käytännössä ainoa lyhytaikaisen vuokraamisen osaamisen kehittämistä tarjoava palvelu.

Palvelussa on monipuolisesti sisältöä ilmaisista materiaaleista ja viikkokirjeestä edullisiin tuotteisiin, keskihintaisiin ja kalliimpiin, ei-monistettavissa oleviin, räätälöityihin palveluihin.

Palvelu koetaan hyvin luotettavaksi, asiantuntevaksi ja suositeltavaksi. 01/19 kyselyssä skaalalla 1-10 arvioinnit olivat
• luotettavuus 9,625
• asiantuntevuus 9,6
• suositeltavuus 10.

Kilpailuetuina ovat
• sekä oma että asiakkailta kertyvä alan kokemus
• toimintatapojen testaus ennen opettamista
• alan ainoa toimija sekä Suomessa että maailmalla
• alalla tarvittavan monipuolisen osaamisen kokonaisvaltainen tarjoaminen
• palvelun pääelementit monistettavissa kansainväliseksi palveluksi.

Mikä on markkinan koko nyt ja tulevaisuudessa?

Suomi, yksityiset:
• yksityisiä mökkivuokraajia nyt n. 6000
• yksityisomisteisia mökkejä noin 600 000
• lisäksi kotia tai muuta kiinteistöä kiinteistöä tai sen osaa lyhytaikaisesti vuokraavat.

Suomi, yritykset:
• majoitusliikkeitä (20 tai yli vuodepaikkaa) 1094
Toimialabarometrin mukaan odotukset matkailulle ja majoitustoiminnalle kasvavat.

Suomi, yhteisöt:
• kylä- ja muut pienyhteisöt kasvavassa määrin kiinnostuneita alan kokonaisvaltaisesta kasvuruiskeesta alueelle ja toiminnalle. Potentiaalinen kasvusuunta.

Suomi, kunnat:
• erityisesti matkailutoimi kiinnostunut aktivoimaan kunnan asukkaita ja vapaa-ajan asukkaita kotimajoitukseen ja mökkivuokraukseen. Erityisesti ennen isoja tapahtumia jolloin majoituskapasiteetti merkittävästi alimitoitettu.

Jakamistalous on muualla jo yleisempää kuin Suomessa. Silti strukturoitu ”how to turn your liabilities into assets” puuttuu.

Millainen on ansaintamallinne?

Tilanne nyt:
Kiinnostuksen herättäminen laajalla verkossa olevalla materiaalikannalla
-> sitouttaminen ilmaistuotteilla ja viikkokirjeillä
-> myynti
• online- ja muut monistettavissa olevat tuotteet
isolta osin automatisoiduissa myyntiputkissa
• räätälöidyt konsultointi- ja pakettipalvelut
webinaarien, kampanjoiden ja täsmäkontaktoinnin kautta.

Miten kasvusuunnitelma toteutetaan 

Kuvaile 5 tärkeintä askelta kasvusuunnitelman toteuttamiseksi seuraavan 3 vuoden aikana ja niiden vaikutukset yrityksen liikevaihtoon.

• Tunnettuuden kasvattaminen yhteistyökumppanein, markkinoinnin ja erityisesti Kasvu Openin tuoman näkyvyyden ja verkoston avulla
• Toimintamallin selkiyttäminen, automatisointi ja monistaminen sopivissa kohdin
• Lisää tekijöitä toteuttamaan palvelun markkinointia ja palvelun tiettyjä toimintoja
• materiaalin ja palvelun skaalaaminen kansainvälisille markkinoille sopivaksi
• Suorat kontaktit sopiville, isoille markkinasegmenteille.

Mihin kaipaat eniten sparrausta?

Pisteytä seuraavat asiat tärkeysjärjestykseen.

  • 2 –   Johtaminen ja strategia *
  • 6 –  Talous ja kasvun rahoitus *
  • 3 – Tiimin rakentaminen ja osaaminen *
  • 7, Kaikista tärkein –  Myynti ja markkinointi *
  • 1, Vähiten tärkeä – IPR- ja sopimusjuridiikka *
  • 5 – Kansainvälistyminen *
  • 4 –   Tuotekehitys *

Kiitos että valitsette
Mökkivuokraajan palvelun mukaan
Kasvu Openiin!

Sari Hyvärinen, Orava Consulting
sari.hyvarinen@oravaconsulting.com
puh. 0505164543
Facebook Comments Box
%d bloggaajaa tykkää tästä: