Analyysi Aasian markkinoista

Tähänastisten Aasiasta kertovien matkailutiedotteiden pulmana on ollut kaksi seikkaa: ne ovat vain lukuja. Isoja lukuja, mahtavia summia. Mutta silti vain lukuja. Ne eivät kerro mitään siitä IHMISESTÄ, joka tekee päätöksensä ajan- ja rahankäytöstään. Toisekseen, tiedotteet kertovat menneisyydestä. Oikean ja toimivan päätöksenteon tueksi nykyhetkessä tarvitsemme tietoa nykyhetkestä ja arviota TULEVAISUUDESTA, jotta osaamme toimia ennakoivasti.

Siksi päätin itse toimia toisin. Halusin selkeästi hyödynnettävää tietoa. Ja halusin, että sinä voit hyödyntää sitä myös.

Saat tutkimuksen omaksesi täältä.


Japanilainen työharjoittelijani Fukuokan yliopistosta, Sena Tanimura, käytti osaamistaan ja kontaktejaan etsiäkseen tietoa, jota kaipasin. Hänen osaamisensa Japanin, Kiinan ja Korean kielissä ovat olleet valtavaksi avuksi ja hyödyksi. Hänen perehtyneisyytensä oman maansa ja muiden Aasian maiden kulttuureihin on syvällistä. Hänen tietonsa ja ymmärryksensä aasialaisten unelmista ja tavoitteista ovat aitoa.

Pyysin etsimään tietoa, jonka avulla pääsisin jyvälle siitä, mitä aasialainen yksilö kaipaa. Minkälaiset toimintatavat hänellä on. Millä perustein hän etsii tietoa ja tekee päätöksensä. Mistä hän etsii lomailukohteensa ja minkä hän kokee luotettavana tiedonlähteenä. Mitä syitä hänellä on olla lähtemättä matkalle ja nämä ymmärtäen madaltaa kynnystä lähteä sittenkin ulkomaille.

Halusin myös nähdä, mihin suuntaan tulevaisuus vie. Mihin suuntaan aasialainen yksilö haluaa kehittyä. Miten yhteiskunta hänen ympärillään tukee häntä näissä tavoitteissa. Mitkä ovat haasteet, jotka hänen täytyy selättää.

Kaipasin tätä tietoa, koska halusin ymmärtää. Vain tuntemalla asiakkaansa voi aidosti vaikuttaa. Haluan tämän valtavan markkinan aikaa ja huomiota. Ja siivun heidän matkailubudjetistaan. Ja haluan, että sinä saat saman tiedon ja osaamisen myös. Siksi kirjoitin sen kaiken ylös. Analyysi on saatavissa täältä.


Tutkimuksessa analyyseineen kerron muun muassa

  • mistä ja miten aasialaiset etsivät tietoa päätöksenteon tueksi
  • Aasian matkailijoiden 15 tärkeintä syytä olla tekemättä ulkomaanmatkoja
  • loma-ajankohdat, jolloin tavataan sukua ulkomaille matkustamisen sijaan.

Mukana tutkimuksessa on valtavasti tilastotietoa mutta ennen kaikkea sen hyödyllistä soveltamista ja syvällistä kulttuuriseen ymmärrykseen perustuvaa soveltavaa tietoa.

Tutkimus sisältää erinomaisen tärkeää tietoa niin matkanjärjestäjille, mökkivuokraajille kuin kenelle tahansa muulle, ketä edes jollakin tapaa kiinnostavat aasialaiset mielenliikutukset, taustatekijät ja kiinnostuksenkohteet. Ja olisi syytä kiinnostaa, sillä aasialaisten matkailijoiden osuus kasvaa koko ajan. Opi ymmärtämään heitä Aasia-analyysin avulla.


Otteita tutkimuksesta:

Kiinalaiset matkustavat voimakkaan sosiaalisen paineen alaisina. He kokevat turvallisemmaksi ja hyväksytymmäksi matkata kiinalaisessa ympäristössä. Siksi kiinalainen matkanjärjestäjä, kiinaksi toteutettu ohjeistus tai muu turvalliseksi koettu kiinnike kotimaahan auttaa saamaan kiinalaiset toteuttamaan ulkomaanmatkansa juuri haluttuun kohteeseen.

– Kappaleessa Matkustajamäärät ja matkustuskulttuuri.


Japanilaisista ulkomaanmatkaajista voidaan erottaa neljä lähes tasavahvaa kokoonpanoa: yksin, ystävien ja puolison sekä perheen tai suvun kanssa matkustavat. Myös työtoverin kanssa matkustavat ovat melko iso, keskenään samantyylinen joukkio. On hyvä tiedostaa nämä toisistaan poikkeavat ryhmät, sillä heidän kiinnostuksenkohteensa ja kaipaamansa palvelut ovat erilaiset.

Korealaisista oli saatavilla jaottelu perheen kanssa ja yksin matkustavien välillä. Taiwanilaisista 66% matkusti ulkomaille omatoimisesti, vain kolmannes ryhmämatkana. Tämä merkittävä omatoimimatkailijoiden osuus kannattaa huomioida viestinnän ja palveluiden kohdentamisessa.

– Kappaleessa Demografisten tekijöiden vaikutus ulkomaanmatkailuun, kohdassa Perhetilanne ja matkustusseura.


Lähes 28% niistä, jotka eivät olleet koskaan matkustaneet ulkomailla, arvioi matkatoimistojen epäluotettavuuden merkittäväksi esteeksi ulkomaanmatkan toteutumiselle. Kahdesti tai useammin ulkomaanmatkan kokeneistakin yli 21% piti matkatoimistoja epäluotettavina tiedonlähteinä. Tämä näkyykin ennen matkaa tapahtuvassa tiedonhaussa erityisesti yksityisten blogien, sukulaisten suositusten ja sosiaalisen median tärkeytenä, joista tarkemmin tiedonhakua käsittelevässä kappaleessa.

– Kappaleessa 15 syytä, miksi aasialaiset eivät matkusta ulkomaille, kohta 14: En luota matkatoimistoihin.


Saat tutkimuksen PDF -muotoisena omaksesi täältä. 34 sivua silkkaa hyötyä.

Aasia-analyysi_pääkuva

 

Facebook Comments Box

Yksi vastaus artikkeliin “Analyysi Aasian markkinoista”

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d